Úvodní stránka>Slovník pojmů>Uzavřený podílový fond>

Co je uzavřený podílový fond?

Co je uzavřený podílový fond?

Uzavřený podílový fond je spravován na určitý čas a po uplynutí lhůty, na kterou byl založen mohou nastat tyto 2 skutečnosti: buď se tento uzavřený podílový fond převádí na otevřený, nebo se podílníkům vyplatí aktuální cena podílů, která představuje původní vklad investora a zhodnocení.

Na rozdíl od otevřeného podílového fondu má uzavřený větší předpoklad dosažení vyššího zisku a podílové listy těchto fondů jsou veřejně obchodovatelné, což znamená, že podílník může kdykoliv prodat své podílové listy.


 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy