Úvodní stránka>Slovník pojmů>Portfolio>

Co je to portfolio?

Vaše portfolio by se nemělo skládat jen z akcií. Akcie jsou sice dlouhodobou velmi výnosná investice (viz údaje z USA, SRN nebo Evropy), krátkodobě ale jejich kurzy kolísají. Vždy se vyplatí mít po ruce včas a dostatek likvidních finančních prostředků. Jako vhodný doplněk k umístění finančních prostředků do akcií považujeme krátkodobé termínové vklady nebo fondy peněžního trhu.

Vzorové portfolio:

  • Akcie
  • Podílové fondy
  • Termínové vklady
  • Běžný účet (resp. volné prostředky)

 

Jak si sestavit výhodné finanční portfolio 1.díl

Západní Evropané před námi mají náskok - umí si naplánovat svůj finanční život a dosáhnout svých finančních cílů. Jak si sestavit své osobní finanční portfolio? Jak poznat, zda vložit peníze do penzijního připojištění nebo do vzdělání dětí? A má cenu investovat?

Kdysi jsme byli konzervativní a své úspory nechávali ležet na účtech v bankách, které jsme považovali za solidní a spolehlivé. Doba se však mění. Lidé si zvykají využívat podílové fondy, obchodují s akciemi na zahraničních trzích. Přesto ještě vzhledem k západní Evropě máme co dohánět, a to zejména s ohledem na "finanční inteligenci", tedy umění dosahovat svých cílů s pomocí finančního plánování.

A z tohoto důvodu byste se měli o finanční plánování zajímat. Kromě snů o zbohatnutí, které nám předkládá například Robert Kyiosaki, můžete pomocí finančního plánování dosáhnout praktických cílů. Mezi ně patří například zabezpečení na důchod, peníze na studium dětí, vlastní bydlení nebo zajištění se proti rizikům, například výpadku příjmů v důsledku ztráty zaměstnání.
Plán neodkládejte a začněte hned.

Kdy s plánováním začít? Uveďme si příklad.  Řekněme, že si chcete našetřit na důchod tak, abyste měli v šedesáti pěti letech k dispozici 4 miliony korun. Řekněme, že jste schopni odkládat si každý měsíc určitou částku, kterou budete využívat například v investičním fondu s předpokládaným výnosem 7%. Kolik budete muset měsíčně investovat, abyste se dopracovali k těm čtyřem milionům? Začnete-li již ve dvaceti letech, bude vám stačit každý měsíc investovat 1055 korun. Co když však začnete investovat až ve třiceti? Pak budete muset měsíční investici zvednout na 2221 korun. A pokud začnete na důchod šetřit až ve čtyřiceti letech, měsíční investice by musela být už 4938 korun. Je tedy jasné, že čím později začnete myslet na své finance, tím obtížnější bude splnění vytčených finančních cílů.
 

Postup finančního plánování

Finanční plánování osobních nebo rodinných financí se skládá z několika kroků:

1. hodnocení zdrojů a možností - zjištění příjmů a výdajů, a také velikosti vašeho majetku
2. definice cílů - pokud máte někam dojít, musíte vědět, jaký máte cíl
3. tvorba plánu - naplánování toho, jak se dostat ke stanoveným cílům
4. realizace - samotná tvorba portfolia, nákup finančních produktů
5. sledování plnění plánu - kontrola, zda se plánem řídíte

Plán tedy začněte tím, že zjistíte, jaké jsou vaše zdroje a možnosti z finančního hlediska. Možná ze začátku zjistíte, že dokážete určit, jaké jsou vaše příjmy, ale divíte se, kam pak všechny ty peníze mizí. V takovém případě jeden měsíc své výdaje pečlivě monitorujte. Stačí, když si budete například uschovávat všechny složenky a některé výdaje si napíšete na kus papíru. Na konci měsíce prostě výdaje sečtěte.
Zjistit byste měli následující:

  • Jaké jsou vaše příjmy? (Zahrňte například plat)
  • Jaké jsou vaše výdaje? (Do této kolonky patří nájem, inkaso, výdaje za jídlo a podobně)
  • Jaké jsou vaše aktiva (které v této chvíli vlastníte)? (Sem přijdou peníze na spořicím účtu, cenné papíry, nemovitosti)
  • Jaké jsou vaše pasiva (kolik právě dlužíte)?

V tuto chvíli je třeba provést dva jednoduché výpočty. Nejprve odečtěte výdaje od příjmů. Výsledek se nazývá čistý příjem, nebo-li to, co vám zůstane každý měsíc v kapse. Dále odečtěte pasiva od aktiv. Výsledek se nazývá čisté jmění - tedy majetek, kterým disponujete. Dalším postupem bude vyjádření cílů - o tom už se ale dočtete v dalším článku.

Jak si sestavit výhodné finanční portfolio 2.díl

Jak si sestavit výhodné finanční portfolio 2.díl

Po zhodnocení zdrojů a možností z prvního dílu o rodinném finančním portfoliu je potřeba definovat své cíle a konkrétní složky portfolia. Jak na to?

Postupujte stanovením svých cílů. Pokud chcete obecně jednoduše zvýšit své jmění nebo bohatství, není nic jednodušší. Na jednu stranu je potřeba snížit pasiva a výdaje, na druhé straně zvýšit nájem majetku. Zejména peníze v některých aktivech, jako jsou akcie, pracují pro Vás a vydělávají Vám další peníze.

Kromě tohoto obecného cíle k finančnímu plánu přistupují další - ty jsou pak závislé zejména na věku a rodinné situaci. K osobním cílem v mladším věku může patřit financování studia, ochrana výpadku příjmu či krátkodobé úspory. Rodina zase bude myslet na zajištění příjmu živitele nebo obou rodičů či partnerů, krátkodobou i dlouhodobou rezervu, vzdělání dětí. Někdo chce zase vlastní bydlení nebo auto. V každém věku je pak vhodné myslet na zabezpečení na stáří. A důchodci budou chtít naplánovat financování zdravotní péče a dědictví.

Své cíle byste měli velmi konkrétní pojmenovat a napsat si je na papír. K nim přiřaďte priority, tedy důležitost jednotlivých cílů. Konkrétnosti cíle znamená i udat čas, do kterého chcete cíle dosáhnout a finanční dopad cíle (kolik to bude stát nebo kolik to přinese).

Na konci zjistíte, že cíle se trochu překrývají a je tedy nezbytné učinit některé kompromisy. Mezi ně patří omezení cíle (koupit levnější auto), zvýšení příjmu a podobně.

Co byste měli zahrnout do svého finančního portfolia, které je výsledkem celého plánování?
Jak složit finanční puzzle

Jedním ze základních pilířů portfolia bývá ošetření různých rizik. Moze sa stat, že budete mít pracovní úraz nebudete moci živit svou rodinu. Nebo se může stát, že nebudete mít na splácení hypoték či ztratí zaměstnání.
Prvním krokem, jak se nebezpečím postavit, je vytvořit si osobní rezervu. Při tvorbě vezměte v úvahu svůj zdravotní stav a pojištění, možnost neočekávaných výdajů nebo dobu, po kterou možná budete muset hledat novou práci. Osobní rezerva by obecně měla být rychle likvidní - tedy mělo by být možné rychle pomocí ní získat hotovost na pokrytí nezbytných výdajů. Obecně se uvádí, že rezerva by měla být ve velikosti tři až šestinásobku průměrných měsíčních výdajů. Je dobré, když je část rezervy jednoduše na účtu v bance, zbytek můžete vložit do termínovaného vkladu nebo peněžního fondu.
Dalším krokem k omezení rizika jsou různé pojistky - životní i majetkové. Poradci, kteří nejsou nezávislí vám budou možné pojistky predkládat jako spořicí či investiční produkt. Racionální se však pojištění vyplatí skutečně pouze v případě, že se chcete pojistit proti reálnému riziku, které můžete predpokládat. Spoření a inves-tování je pak jen bonus.
Neméně důležitou součástí dobrého portfolia je plánování penze, pokud možno nezávislé na nejisté almužnu od státu. Potřeba je odhadnout aspon velmi zhruba jak se budou vyvíjet vaše příjmy a také inflace. Pak si samozřejmě musíte konretizovat cíl: určit si, kdy chcete jít do důchodu, zda budete pracovat na částečky úvazek, jaký si chcete udržet standard a tak dále. Nejčastější se doporučuje nastavit plán tak, aby jste v důchodu měli k dispozici asi 70-80% prostředků na konci pracovní kariéry.
Ve skladbě finančního portfolia nezapomeňte také na zajištění dětí. K němu pak patří zejména finance na jejich vzdělání. Ty možné budovat postupným investováním, přičemž investiční horizont je poměrně dlouhý, pokud začnete dostatecne brzy (Nejlépe hned po narození dítěte, pokud máte křišťálovou kouli nebo jasný plán, ještě předtím). Existují dokonce speciální investiční fondy, které lze uplatnit za tímto účelem.
Jakýmsi vrcholem plánu, posledním dílkem do puzzle, je investování. Jeho smyslem je, jak již bylo řečeno, nechat peníze pracovat pro vás tak, aby vydělávaly další peníze. Než se do investování pustíte, musíte zvážit, jaké riziko jste ochotni podstoupit za cenu vyšších zisků. Podle toho se pak vytváří investiční portfolio.

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy