Úvodní stránka>Slovník pojmů>Podílový list>

Co je podílový list?

Co je podílový list?

Je to cenný papír, který vydává příslušná správcovská společnost investorovi, který investuje do podílového fondu. Na základě tohoto podílového listu, který je vydán na jeho jméno, má podílník právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu.

Podílový list obsahuje:

  • Označení investiční společnosti, která podílový list vydala, a označení podílového fondu
  • Jmenovitou hodnotu podílového listu
  • Údaj o tom, zda jde o otevřený nebo uzavřený podílový fond
  • Označení zda podílový list je vydán na doručitele nebo na jméno, a při podílovém listu na jméno i jméno podílníka
  • Datum vydání podílového listu

Majitel podílového listu má možnost kdykoliv odkoupit své podílové listy za aktuální cenu.

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy