Úvodní stránka>Slovník pojmů>Investiční společnost>

Co je investiční společnost?

Co je investiční společnost?

Je obchodní společnost, která má formu akciové společnosti a předmětem jejího podnikání je kolektivní investování.
Investiční společnost - a. s. může vytvářet podílové fondy prodejem podílových listů se souhlasem ministerstva financí. Takto získané prostředky investiční společnosti použijí na koupi cenných papírů nebo je uloží v bance na zvláštní účet.


 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy