Úvodní stránka>Slovník pojmů>Investice, investování>

Investice, investování

Investice, investování

Každá domácnost a v podstatě každý člověk řeší otázky, které jsou rozhodování o investicích. Jsou to záležitosti týkající se nakládání s majetkem, jeho získáváním a také prodeje nebo jiného způsobu, jak se ho zbavit.

V případě, že máte volné peněžní prostředky, můžete se rozhodnout, zda je použijete na nákup spotřebních výrobků a služeb, nebo je můžete nechat v bance na účtu, zda "zašít" do matrace. V případě, že ani jedna z možností pro vás nezní lákavě, můžete volné peněžní prostředky investovat.

Starosti a péče o to, jak naložit s volnými peněžními prostředky, můžete buď to přenechat jiným specializovaným osobám - hovoříme o kolektivním investování - nebo rozhodujete o způsobu investování svých prostředků, o struktuře investičního portfolia, o zahájení, změně či ukončení jednotlivých investic - hovoříme o individuálním investování.

Ať už se rozhodnete vložit své finanční prostředky do čehokoliv, vždy je dobře dodržovat základní investiční zásady a pravidla:

  • Při investování se nikdy nespěchejte
  • Neinvestujte do toho, čemu se nerozumíte
  • Vždy si jasně řekněte, kolik jste ochotni předělat
  • Neměňte zbytečně často investiční strategii
  • Neustále si srovnávejte náklady na investice a dosažené výnosy
  • Neočekávejte rychlé závratné zisky - trpělivost je pro investora tou nejdůležitější vlastností

Jaké jsou možnosti investic?
Pod termínem "investice" se může skrývat cokoliv. V ekonomické řeči můžeme investování popsat jako proces, kdy dochází k omezení současné spotřeby na úkor budoucích výnosů. Tento výnos je jakousi odměnou za čekání. Úlohu takové ivestíce pak splňuje i pořízení si několika lahví archivního vína, pozemku v centru města, vklad v bance a pod.

Investování tak můžeme rozdělit do tří základních skupin:

  • Investice do reálných aktiv  - rozumí se hmatatelné věci, např.: budovy, umělecká díla, komodity (suroviny), kovy

Investice do "nehmotných" aktiv - ukládání peněžních prostředků na bankovní účet, či do stavebního spoření, pojištění nebo penzijního spoření,pro tyto investice se obvykle používá výraz "spoření"

  • Investice na kapitálovém trhu - jedná se o obchody s cennými papíry, ať už na burze nebo na mimoburzovním trhu
     

 

 

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy