Úvodní stránka>Slovník pojmů>Diverzifikace>

Co je to diverzifikace?

Diverzifikace se vyplatí!

Investor, který si koupil akcii jednoho konkrétního titulu, nese riziko špatného výběru. Může se stát, že neměl štěstí a přesto, že většině firem se daří, právě s tou jeho to jde z kopce, hodnota akcie vybrané firmy klesá, i přesto, že ostatní jdou navrch.

Obranou je rozložení portfolia, tzv.. diverzifikace. Investor nekoupí velký balík jednoho akciového titulu, ale například akcie deseti různých firem z různých odvětví. Když jedna zklame, ostatní mohou celkovou investici ještě zachránit.

Nevýhodou pro drobného investora jsou vysoké transakční náklady. Při nákupu zaplatí desetkrát poplatek obchodníku s cennými papíry, který jeho jménem konkrétní akcie na burze nakupuje. Náklady diverzifikace je možné elegantně obejít investicí do otevřeného podílového fondu akciového typu.

Jak správně investovat?

Jak správně investovat?

Neexistuje univerzální recept pro správné investování. Mnozí úspěšní profesionálové vydělali na obchodech s cennými papíry nebo nemovitostmi, každý z nich měl jiný styl, pracovní postupy a upřednostňoval jiné metody posuzování rizik. Někdo obchoduje pouze s obligacemi, jiný trader pouze s akciemi, jsou specialisté jen na komodity. Další trader se zabývá pouze tokijské burzy, jiný obchoduje jen nakrátko (trader, který vydělává na poklesu akcií). Přitom všichni mohou dlouhodobě dosahovat roční výnosy od 30% do 100%. K tomu, abyste se mohli vybrat do světa investičního byznysu, potřebujete nejdříve poznat některé zákonitosti trhu a rizika, najít si svůj vlastní styl a věnovat se trading profesionálně. Často jsou veřejně prezentovány obecné zásady jak investovat. Vyberte si.
Riziko, výnos a likvidita investice

Likvidita - likvidita je důležitá vlastnost investice, která vyjadřuje čas, za který je schopen investor provést zpětný odkup své investice. Například nemovitost se bude pravděpodobně prodávat déle než podílové jednotky podílového fondu. Investice s potenciálem vysokého výnosu předpokládá nízkou likviditu a vyšší investiční riziko. Je umění najít investici, která by byla dlouhodobě schopna generovat vysoký výnos při nízkém riziku a vysoké likviditě.
Riziko - každé investování vyžaduje podstupování určitého rizika. Tak, jako jsou investice výnosnější a méně výnosné, tak jsou i některé cenné papíry více či méně volatilnější - rizikové. Obecně platí, čím vyšší výnos z investice, tím vyšší potenciál pro ztráty. Investoři, kteří nesou vysoké riziko, očekávají i vysoký výnos - i když ho ne vždy dostanou. Jiní investoři jsou ochotni věnovat část ze svého potencionálního výnosu za cenu poklidnějšího vývoje investice.
Návratnost investice - výnos z investice by měl zajistit návratnost investovaných prostředků za období nejvýše 8 až 10 let. Když investujete 100 000 €, měli byste ročně inkasovat čistý výnos po odečtení daní, poplatků a jiných nákladů nejméně 8 000 €. Jde tedy o úrokový výnos 8%. Pokud byste uvažovali, že se spokojíte s polovičním výnosem, výnos by vám sotva pokryl inflaci, což je již ekonomicky nevýhodné. Přepočet návratnosti investice je jednoduchý a neúprosný. Pokud nevidíte reálný předpoklad návratnosti investice do 10 let, nechte investiční příležitosti raději nevyužitou a podíváte se po něčem jiném.
Diverzifikace - někteří odborníci tvrdí, že je jistější uložit do co největšího počtu košíků po co nejméně vajíček. Jiní úspěšní investoři prosazují co nejméně košíků s větším počtem vajíček v každém košíku. Rozhodněte se sami.
Investiční horizont - obecně se uznává pravidlo, že investice do akcií nebo akciových fondů jsou rizikové, proto jsou vhodné pro delší investiční horizont minimálně 5 až 7 let. Dluhopisy, dluhopisové fondy a peněžní fondy jsou méně rizikové, proto si při jejich koupi můžeme plánovat investiční horizont 1 až 3 roky. Nejúspěšnější investoři kupují a prodávají akcie a dluhopisy tak často, jak se jen dá, tedy na denní bázi, někdy jsou schopni koupit a prodat jeden akciový titul vícekrát za den.
Rating - schopnost splácet závazky. Ratingová stupnice Standard and Poor's (Fitch, Moody's) hodnotí podniky, státy, regiony z hlediska schopnosti splnit své závazky. V poslední době je tato orientace dost nespolehlivá, protože některé podniky s nejvyšším ratingem zkrachovaly, a to i velké finanční společnosti.

AAA najkvalitnejšie
AA+, AA- vysoká kvalita
A+, A, A- dostatočná kvalita
BBB stredný stupeň
BB+, BB, špekulatívny stupeň
B+, B-, B malá istota splátok
CCC neplnenie záväzkov
CC obmedzená obchodovateľnosť
C nulová príležitosť

Kupujte levně a prodávejte draze. Akcie kupujte tehdy, když jejich kurs dosáhne úplné dno - říkáme mu low, prodávejte tehdy, když bude kurz na maximu - tento stav nazýváme high. Umění je rozeznat, kdy je low a kdy high.

Investice vám mohou přinést i negativní zkušenost v podobě poklesu hodnoty investice pod investovanou částku. Investiční riziko je riziko spojené se samotným investováním a jeho původ je v pohybu cen jednotlivých cenných papírů. Mezi cenné papíry s největší fluktuací patří akcie následované dluhopisy a nástroji peněžního trhu.

Cílem každé investice je výnos. Ten vznikne jako rozdíl mezi nákupní a prodejní hodnotou vybrané investice. Stejně však může vzniknout ztráta, v případě že nákupní hodnota je vyšší než prodejní. Ztráta při investování vznikne pouze tehdy, pokud investor požádá o zpětný odkup právě v období, kdy je nákupní cena nad prodejní. Pokud jsme v takovém období, pak máme tři možnosti:

1. Prodloužíme investiční horizont a počkáme do doby, v níž prodejní cena bude vyšší než nákupní
2. V situaci, pokud není možné daný investiční horizont prodloužit, pak je vhodné odkupovat postupně, přičemž se zásadně začíná prodejem takových investic, které jsou v plusu
3. Aktuální nízká prodejní cena nám nabízí i mimořádně vhodnou investiční příležitost, která má podobu lepší nákupní ceny, jako v případě původní investice. Taková následná investice je pak schopna výrazně rychleji růst a generovat výnos, který může pomoci zakrýt ztrátu z původně realizované investice.

Aktiva vytvářejí bohatství - pokud nemáte dostatečnou hotovost na investice, začněte spořit. Murphyho zákon říká, že "náklady rostou přesně poměrně tak, aby vyrovnaly příjmy". Není tedy podstatná výše vašeho platu, ale kolik dokážete z něj uspořit. K zbohatnutí není důležitá výše příjmu, ale budování aktiv. Koupíte byt a pronajímáte ho, investujete do akcií podniků, které Vám přinášejí každý rok dividendy, jste společníkem ve společnosti s ručením omezeným a pobíráte podíl na zisku, koupíte pozemky, protože víte, že na nich bude chtít velký developer stavět obchodní centrum.

Finanční poradce - pokud chcete jen investovat a zabýváte se něčím jiným, najděte si finančního poradce. Finanční poradce by měl být profesionál na plný úvazek, ne zedník, který se po práci převlékne z montérek do společenského oděvu a radí bohatým lidem, jak investovat své tisíce EUR (zedníky si vážíme). Zeptejte se člověka, který se chce starat o Vaše peníze, jaké jsou jeho investiční úspěchy a praxi v oboru a jaká je jeho finanční situace. Nedejte se nalákat na sliby, že vaše "peníze vložíte do vysoce výnosných podílových fondů s minimálním rizikem v renomované správcovské společnosti nebo bance". Žádný výnos většinou není garantovaný, celé investiční riziko nese investor. Nechte si podrobně vysvětlit poplatky při vstupu, ale i při vystoupení z obchodu. Řiďte se svým vlastním rozumem. Praxe je bohužel taková, že většina obchodníků vám poradí, do čeho investovat, ale už nepřijde ve chvíli, kdy je rozumné vystoupit z obchodu, a to je klíčový moment, kdy můžete realizovat svůj zisk nebo zabránit velké ztrátě.
 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy