Úvodní stránka>Slovník pojmů>Akciový fond>

Co je akciový fond?

Co je akciový fond?

Akciové fondy investují do akcií minimálně dvě třetiny svého majetku. Na jedné straně jsou tyto fondy ze všech fondů nejrizikovější, ale na straně druhé mají předpoklad největšího růstu.

Pravděpodobnost, že investice bude výnosná roste s dobou investování, to znamená, že investovat do tohoto druhu fondu je výhodné pouze pro investory s investičním horizontem nad 5let.
 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy