Úvodní stránka>Slovník pojmů>Akcie>

Co je to akcie?

Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který opravňuje akcionáře (majitele akcie) podílet se na majetku akciové společnosti. S tímto cenným papírem jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, zisku i likvidačním zůstatku při jejím zániku.

Akcionář má právo na dividendu (příjem plynutí z vlastních akcií), jejíž výše závisí na dosaženém hospodářském výsledku akciové společnosti. Jelikož je výška dividendy proměnlivá, akcie se od jiných cenných papírů, které mají pravidelný výnos značně liší.

V případě, že akciová společnost dosáhne jako hospodářský výsledek ztrátu, akcionář nemá na vyplacení dividendy nárok, ale v případě, že akciová společnost dosáhne zisk, dividenda může vynést akcionáři značně vysoký zisk.

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy