Úvodní stránka>Pohledávky>Formulář k pohledávce>

Formulář k ohodnocení pohledávky (v souladu s §524 občanského zákoníku).

 

Věřitel (kontakt na Vás)

Status věřitele
   
Kontaktní údaje  
Firma / Jméno
IČ / RČ
Ulice a čp.
Město
PSČ
Stát
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail

Dlužník  

Status dlužníka
   
Kontaktní údaje
Firma / Jméno
IČ / RČ

Informace o pohledávce

Celková výše dluhu ,-
z toho činí jistina
z toho činí příslušenství
Datum vzniku   od:
                        do:

 Titul vzniku pohledávky

neuhrazené faktury za odebrané zboží
neuhrazené faktury za uskutečněné služby
neuhrazené faktury za provedené práce
neuhrazené úvěry a půjčky
přistoupení k závazkům, ručení, poskytnutí zajišťovacích instrumentů
smluvní pokuty a zapříčiněné škody
jiný


Dokumentace k dispozici

smlouvy
objednávky
protokoly o cenových dohodách, odsouhlasení cen
protokoly o převzetí řádně provedených prací a služeb
dodací listy
splátkové kalendáře a smlouvy o vyrovnání pohledávky
uznání dluhu
korespondence mezi stranami
faktury
jiná
dokumentace chybí


Pohledávka je ve sporu s dlužníkem


Soudy a soudní rozhodnutí

pohledávka je zažalovaná u soudu
máte rozhodnutí soudu
pohledávka už byla u exekutora
nebyla u soudu


více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy