Úvodní stránka>Energie>Často kladené otázky>

Otázky a odpovědi

 

Jak často můžu změnit dodavatele Energie?

Zákazníci kategorie domácnosti mohou změnit svého dodavatele v souladu se smlouvou o dodávkách plynu a elektřiny uzavřené se současným dodavatelem těchto energií a platnou legislativou.

Budu platit nějaké poplatky za změnu dodavatele energie?

Pokud si vyberete naši společnost, žádné poplatky neplatíte.

Musím ukončit smlouvu se současným dodavatelem elektřiny?

Smlouva se současným dodavatelem elektřiny musí být ukončena, a to v souladu s jejími podmínkami. Pokud se nebudete chtít starat o nic, vyřídíme vše za Vás. Sdělíte nám název Vašeho současného dodavatele elektřiny a udělíte nám plnou moc k provedení veškerých právních úkonů spojených se změnou dodavatele elektřiny.

Jak zjistím datum platnosti a účinnosti Smlouvy?

Datum platnosti Smlouvy nastane datem podpisu smluvních stran. Datum účinnosti Smlouvy nastane následující kalendářní den po dni ukončení smlouvy s předcházejícím dodavatelem elektřiny.

 

Jaké technické změny musím udělat v případě změny dodavatele energie?

V případě změny dodavatele plynu či elektřiny nemusíte provádět žádné technické změny, vše zůstává tak, jak máte nyní u současných dodavatelů. Plynoměr a Elektroměr je v majetku příslušného provozovatele distribuční sítě (PDS), který ze zákona poskytuje regulované služby všem dodavatelům energií za stejných podmínek.

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy