Úvodní stránka>Finanční poradenství>Hypoteční úvěry>Žádost o hypotéku>

Žádost o hypotéku

V případě, že máte zájem o vyřízení výhodné hypotéky, udělejte si prosím pár minut času na vyplnění tohoto formuláře, na základě kterého propočítáme Vaší bonitu. Poté Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám, jaké jsou Vaše šance na získání hypotečního úvěru a navrhneme Vám možnosti řešení u jednotlivých finančních institucí. Ve Vašem vlastním zájmu prosíme o co nejpřesnější vyplnění údajů. Vámi sdělené údaje považujeme za přísně důvěrné a budou použity pouze pro propočítání Vaší bonity.

Vysvětlivky:
U 1 žadatele prosím vyplňte všechna políčka. Je-li druhý žadatel ze stejné domácnosti, manžel či manželka 1. žadatele, prosíme o vyplnění políček u 2 žadatele označených hvězdičkou. Pokud je 2 žadatel z jiné domácnosti, prosíme o vyplnění všech políček.

Propočet bonity První žadatel Druhý žadatel
Jméno a příjmení *
Adresa bydliště *
Email *
Mobilní telefon *
Kdy vás můžeme kontaktovat

Vysvětlivky:

Datum narození: údaj důležitý pro zjištění, zda může žadatel získat úvěr, popř. v jaké maximální délce trvání. Prakticky všechny banky omezují žadatele spodní i horní věkovou hranicí pro získání úvěru.
Počet osob v domácnosti: Údaje důležité pro výpočet životního minima domácnosti žadatele, které banky používají ke zjištění bonity žadatele.
 
Datum narození *
Nejvyšší dokončené vzdělání
Rodinný stav
Počet osob v domácnosti
Z toho děti do 6 let
Z toho děti od 6 do 10 let
Z toho děti od 10 do 15 let
Z toho děti od 15 do 26 let
Z toho dospělé osoby

Vysvětlivky:

Přesné údaje o všech závazcích žadatele jsou velmi důležité pro přesné posouzení bonity. Prosíme, ve Vašem zájmu vyplňte veškeré Vaše závazky.
 
Zdroj příjmů *
Délka stávajícího zaměstnání (podnikání) v měsících
Výše ČISTÉHO MĚSÍČNÍHO příjmu
(u zaměstnance) *
Základ daně (ř. 37) mínus zaplacená daň, popř. obrat z posledního daňového přiznání (u podnikatele)
Ostatní prokazatelné příjmy (mateřská, výživné, apod...)
+ specifikace
Výše měsíčních závazků na kapitálové životní pojištění
Výše měsíčních závazků na úrazové pojištění
Výše měsíčních závazků na stavební spoření
Výše měsíčních závazků na penzijní připojištění
Výše měsíčních závazků na úvěry
+ specifikace
Výše měsíčních závazků
na leasingy
Výše ostatních měsíčních závazků
+ specifikace
Výše limitu na kreditních kartách
(i nečerpaných)
Výše limitu na kontokorentech
(i nečerpaných)
Pokud máte stavební spoření, název stav. spořitelny a výše naspořených vlastních prostředků
V jakých bankách máte účty

Vysvětlivky:
Následující údaje jsou důležité pro zjištění bonity žadatele, určení účelu úvěru a výpočet případné státní podpory. Určená hodnota nemovitosti je údaj důležitý pro výpočet maximální možné výše úvěru. Může jít o nemovitost, do které směřuje úvěr nebo jinou nemovitost v osobním vlastnictví, která bude sloužit jako zástava. Máte-li úřední odhad ceny nemovitosti, použijte hodnotu v něm uvedenou. Neuvedete-li v této kolonce žádnou hodnotu, budeme vycházet z plánované výše investice do nemovitosti.
 
Místo hypotéky, včetně okresu
Plánovaná výše vlastní investice do nemovitosti (vlastní prostředky)
Určená hodnota nemovitosti, ke které má být zřízeno zástavní právo v Kč
Požadovaná výše úvěru v Kč
Požadovaná délka úvěru v letech
Jde o první hypotéční úvěr
Úvěr bude použit na
Bude úvěr použit na vznik nebo pořízení nové bytové jednotky
(do 2 let od kolaudace)
Předpokládaná doba realizace (např. leden, do 1 měsíce, apod.)
Dozvěděl/a jsem se o Vás:

Poznámka (zde napište důležité podrobnosti o úvěru, např. pokud spěchá, napište nejzazší termín realizace, apod.)

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy