Úvodní stránka>Pohledávky>Advokátní služby>

Advokátní služby

 Vyberte si z široké nabídky našich činností, které vám nabízíme:

 

Občanské právo

 • žaloby na ochranu osobnosti
 • žaloby o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • žaloby na zaplacení finanční částky
 • zastupování klientů v soudním řízení
 • zastupování oprávněného a povinného v exekučním řízení

Rodinné právo

 • návrhy na rozvod
 • zvýšení / snížení výživného
 • úprava práv a povinností k nezletilým dětem (výživné, styk dítěte s rodičem, který nemá děti v osobní péči a pod.),
 • vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (BSM) po rozvodu

Obchodní právo

 • příprava a posouzení obchodních smluv
 • zakládání obchodních společností
 • změny v obchodních společnostech
 • převody obchodních podílů v obchodních společnostech
 • příprava valných hromad
 • přeměna vkladů společníků a základního kapitálu v obchodních společnostech na euro

Právo nemovitostí

 • převody nemovitostí (kupní, darovací, zájmenná smlouvy a pod.)
 • věcná břemena, zástavní právo
 • zastupování účastníků v katastrálním řízení

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv, výpovědí a dalších dokumentů souvisejících s pracovním poměrem
 • zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců v pracovně-právních sporech

Trestní právo

 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • sepisování odporů proti trestným rozkazem

Dědické právo

 • právní poradenství v oblasti dědického práva
 • zastupování v dědickém řízení
 • sepisování závětí a listin o vydědění

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení
 • vypracování podání a jiné dokumentace v správním řízení

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy