Úvodní stránka>Finanční poradenství>Spotřebitelské úvěry>

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry jsou půjčky určené pro fyzické osoby starší18ti let na nepodnikatelské účely. Takto si lehce můžete vypůjčit i menší částky od 300 Kč za účelem nákupu spotřebního zboží nebo zaplacení služeb. Jestliže si sjednáte neúčelový úvěr, potom je možné finance z poskytnutého úvěru použít dle vlastní vůle, na cokoli, např. můžete z nich financovat bydlení, vzdělání, koupě nebo rekonstrukci nemovitosti, pořízení automobilu, spotřebiče, elektroniku do domácnosti, vysněnou dovolenou atd.

Získání úvěru je zpravidla jednoduché a velmi rychlé.

Formy spotřebitelského úvěru:

 • účelový úvěr (je nutné doložit účel použití úvěru, např. faktura nebo jiný doklad o zaplacení)
 • neúčelový úvěr
 • úvěrová karta (revolvingový úvěr), klientovi je poskytnut úvěrový rámec, z něhož je možno čerpat peněžní prostředky přes úvěrovou kartu. Postupným splácením se úvěrový rámec znovu obnovuje (obnovuje se disponibilní částka). Výše splátky je flexibilní, stanovena je pouze její minimální výše.

Čerpání úvěru:

 • hotovostní
 • bezhotovostní - používá se v případě účelového úvěru, většinou jsou peníze po předložení příslušného dokladu zaslány rovnou na účet daného prodejce

Poskytujeme úvěry:

 • zajištěné, kde ručíte movitou nebo nemovitou věcí, popřípadě ručitelem
 • nezajištěné, není potřeba ručit

Finanční instituce většinou netrvají na ručení, tedy zajištěném úvěru u půjček od 400 do 600 tisíc Kč.

Mnoho klientů v dnešní době využívá více spotřebitelských úvěrů také ke koupi automobilů oproti známému pořízení automobilu na leasing. Výhodou spotřebitelského úvěru je, že podpisem smlouvy se stáváte dllužníkem, ale zároveň majitelem auta, kdežto v případě leasingu platíte splátky, ale majitelem auta se stáváte až po zaplacení leasingu.

Podmínky pro získání spotřebitelského úvěru:

 • fyzická osoba starší 18let
 • státní občanství ČR
 • trvalé bydliště v ČR
 • různé podmínky bank např. otevřený běžný účet u té banky, kde žádáte o úvěr, ručení, měsíční příjem, daňové přiznání atd.
 • předložení jednoho či dvou dokladů totožnosti (OP, řidičské oprávnění, rodný list, pas)

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být podle zákona 321/2001 Sb., uzavřena písemnou formou, musí obsahovat podmínky, při kterých může být změněna, splátkový kalendář, cenu za poskytnutí úvěru a způsob splácení, popis zboží nebo služeb u účelového úvěru, akontaci, limit pro čerpání úvěru atd. Klient musí obdržet kopii této smlouvy.

Úrokové sazby se pohybují u bankovních spotřebitelských úvěru od 6%, u nebankovních spotřebitelských úvěrů je to vyšší od 8,5%, mohou však dosahovat i vyšších úrokových sazeb. Jednoduchost (nedokládáte příjem, neručíte atd.) u nebankovního spotřebitelského úvěru je vyvážena výšší úrokovou sazbou.

Zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů jsou bankovní i nebankovní instituce s různou výší poskytnuté půjčky a délkou splácení. Rozdílem jsou především způsoby ručení a odlišné úrokové sazby.

Pro více informací kontaktujte naše konzultanty.

 

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy