Úvodní stránka>Finanční poradenství>Investiční fondy>

Investiční fondy

                                                     

Našimi hlavními partnery jsou světové fondové společnosti působící desítky let na celosvětovém finančním trhu.

Základní myšlenka investičních fondů existuje již více než 150 let. Skotové, kteří jsou známí svou šetrností, založili první fond v roce 1868 pod názvem „Foreign & Colonial Government Trust“. Jeho zakladatelé tehdy v reklamním prospektu uvedli následující slova: „Cílem společnosti je obstarat drobným vkladatelům stejné podmínky jako bohatým a přitom snížit riziko diverzifikací (rozložení) kapitálových vkladů na množství různých akcií.“

Investiční fondy spojují peníze mnoha vkladatelů. Na základě fundamentální analýzy investuje manažer fondu disponibilní kapitál do různých cenných papírů či dalších fondů. Kurzové riziko se tak rozmělní a již minimální vklad umožňuje drobným investorům dostávat profesionální servis správy majetku.

Jistota podílových fondů

 • zákon o investičních fondech
 • kontrola a dohled ze strany kontrolní banky
 • kontrola ze strany nezávislých auditorů
 • oddělená úschova ve zvláštním majetku prostřednictvím depozitní banky
 • každodenní zjišťování hodnoty podílu a zveřejňování
 • platební místo resp. převodní banka

Proč investovat do fondů

 • široký rozptyl i s malými částkami
 • profesionální správa už při malých částkách
 • depozit fondu se průběžně analyzuje a optimalizuje
 • z hlediska nákladů výhodnější než průběžné jednotlivé transakce
 • z hlediska výnosů výhodná, bezpečná a pohodlná forma investování
 • akciový fond jako dělitelná investice věcných hodnot
 • flexibilní investice, každodenní disponibilita
 • Stejné šance pro malé i velké investory

Podílové fondy patří k nejflexibilnějším formám investičních nástrojů. Můžete investovat jednorázově nebo po částech každý měsíc. Můžete ukládat fixní částku v předem stanovených časových rozestupech, popř. tyto varianty libovolně kombinovat.

Zpravidla neexistují žádné závazné lhůty či doby splatnosti. Váš kapitál je Vám kdykoliv k dispozici neboť všechny fondové společnosti jsou povinny Vaše podíly dle aktuální kurzové hodnoty zrušit.

Podílové fondy umožňují participovat na celosvětových kapitálových trzích i drobným vkladatelům, a to již od částky 1300.-Kč měsíčně. Hotovostní vklady jsou možné již od 63000.-Kč

Pro více informací kontaktujte naše konzultanty.

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy