Úvodní stránka>

Allianz s novým šéfem životního pojištění

Novým ředitelem oddělení

životního pojištění Allianz po-

jišťovny se od začátku roku

stal Martin Podávka. Absol-

vent Matematicko-fyzikální

fakulty Univerzity Karlovy

v Praze tři roky sbíral zkuše-

nosti v ING pojišťovně, ale už

12 let pracuje v Allianz pojiš-

ťovně, kde působil v pojistné

matematice, market manage-

mentu, produktovém marke-

tingu a v oddělení inovací ži-

votního pojištění. Martin Po-

dávka je členem České společnosti aktuárů a výkon-

ného výboru Sekce pojištění osob při České asociaci

pojišťoven.

Od začátku roku dalším novým ředitelem oddělení

IT Jiří Zahálka, který přišel z ČSOB, kde posledních

pět let zastával pozici výkonného ředitele obchodní a

technologické podpory.

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy