Úvodní stránka>

Podílové fondy

Podílové fondy

BOBR-matejkova-1200312083

Investice do podílových fondů jsou prostředkem kolektivního investování. Nabízejí rozložení rizika a to při zachování možnosti dosažení vysokých výnosů a udržení vysoké likvidity vložených prostředků. Investovaní se uskutečňuje za pomoci správcovských investičních společností, které disponují větším objemem informací o nejatraktiv­nějších investičních nabídkách. Tím, že shromáždí vklady od mnoha investorů, mohou rozložit portfolio fondu do různých instrumentů, čímž dojde k minimalizaci rizika.

Existují otevřené a uzavřené podílové fondy. Správce otevřeného podílového fondu je povinen kdykoli od vás odkoupit podílový list. Podílové listy uzavřených podílových fondů můžete prodat pouze na burzovním či mimoburzovním trhu. Investování do podílových fondů je velmi oblíbené a to i z toho důvodu, že výnosy, které trvají déle než půl roku, nepodléhají zdanění. Pokud se rozhodnete investovat prostřednictvím podílových fondů, nabízí se vám řada možností, kam své finance svěřit. Při výběru fondu je důležité, abyste se předem rozhodli, na jak dlouho chcete své prostředky investovat, jaké riziko jste ochotni nést a jaké jsou hlavní záměry vaší investice.Existují následující druhy otevřených podílových fondů:

Akciové fondy jsou fondy, u kterých dochází ke krátkodobému kolísání cen a jsou proto vhodné pro dlouhodobé investování v horizontu 7 let a více, kdy se toto kolísání vyrovná. Jelikož není zaručena návratnost investice, není doporučeno vkládat všechny své finanční prostředky právě do těchto fondů. I tak bývají akciové fondy dlouhodobě nejvýnosnější.

Smíšené fondy mají také dlouhodobý růstový potenciál, proto se doporučují pro investování po dobu 3 let a více. Slovo smíšené v tomto kontextu znamená fakt, že finanční prostředky jsou investovány z části do složky akciové a z části do složky dluhopisové. Právě ta fondu přináší stabilní výnosy, které tak korigují možné výkyvy složky akciové. Podíl jednotlivých složek není pevně stanoven a fond tak může strukturu svého portfolia měnit a pružně tak reagovat na situaci na trhu. V době růstu by tak byla upřednostňována složka akciová, zatímco v době stagnace spíše složka dluhopisová. Smíšené fondy jsou pro vás vhodné stejně tak jako fondy fondů v situaci , kdy jste ochotni nést střední míru rizika.

Dluhopisové fondy je vhodné využít, pokud váš investiční horizont nepřesahuje dobu 3let. Jelikož jsou spojeny s podprůměrným rizikem, kdy fond investuje většinu svého portfolia na trhu dluhopisů a obligací, jsou tyto fondy určeny pro ty, kteří se obávají riskovat.

Fondy peněžního trhu jsou pro vás nejvhodnější, pokud se rozhodnete pro krátkodobé investování a pokud vůbec nevyhledáváte riziko. Protože jejich ceny rostou nebo stagnují, jsou tyto fondy využívány jako vhodná alternativa k termínovaným vkladům u bank.

Co se týče rizika investice do podílových fondů, platí i zde zásada: čím větší riziko podstupujete, tím větší zisk můžete získat. Dnešní nabídka investování do podílových fondů je velice rozmanitá. Jak investiční společnosti, tak banky nabízejí svým klientům nepřeberné množství svých produktů. Pokud si tedy nějaký podílový fond vyberete, stačí navštívit danou banku, sepsat smlouvu a můžete začít nakupovat podílové listy. Je nutné také počítat s poplatky, které budete muset zaplatit a to s poplatkem vstupním, výstupním a poplatkem za správu. Při výběru investičního fondu nespoléhejte jen na to, jak si daný fond stál v minulosti. Jeho dřívější výkonnost není zárukou stejné výkonnosti do budoucna. Jako měřítko kvality je lepší srovnání, jak si fond dlouhodobě vede v porovnání s konkurencí.
Hana Hutlová
21.01.2008 - 06:00

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy