Úvodní stránka>

Investujte do fondů, ale pravidelně!!!

Chcete poměrně bezpečně investovat svoje peníze? Možná, že teď je vhodná doba. Díky pravidelnému investování můžou podílové fondy nabídnout zajímavé a stabilní výnosy. Krize je možná za námi. V horizontu několika měsíců se sice ještě dá očekávat určitá korekce, nicméně odborníci se shodují na tom, že poté se již na trhy vrátí předchozímu růstu.

Vzhledem k nízkým sazbám, které nabízejí bankovní produkty, se možná spousta lidí bude rozhodovat, zda své peníze nezainvestuje do nějakých aktiv, která by mohla skýtat potenciál vyššího výnosu.

Takovou alternativou můžou být podílové fondy. Fondy shromažďují peníze od investorů, za které pak profesionální správce nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry na kapitálovém nebo peněžním trhu. Krize samozřejmě znamenala velký propad trhů a mnoho lidem a společnostem přinesla velké ztráty. Možná ale také přinesla něco dobrého. Spousta lidí se začala více zajímat o kapitálové trhy a třeba se také něco nového naučila nebo se poučila z chyb.

Ačkoliv už na jaře se výkonnosti fondů začaly drát k závratným hodnotám, nikdy není pozdě začít. Ten, komu takto trochu ujel vlak nemusí zoufat, protože trhy prodělávají stále různé výkyvy a tak nabízejí téměř pořád příležitosti pro investování a zhodnocování kapitálu.
Co očekáváte od vaší investice?

Jelikož se nedá přesně říci, kam se trhy budou vyvíjet v blízké době, možná není vhodné investovat do fondů krátkodobě jednorázovou sumu. Následný dočasný propad trhů by vás mohl vyděsit, což by vás mohlo přivést k tomu, že z investice vystoupíte a přijmete ztrátu. Protože mnohdy nemáme až takové zkušenosti, zákon schválnosti v tomto případě funguje o to více a po krátké době se trhy vysoukají opět vzhůru. A my zjistíme, že kdybychom si podílové listy nechali, byli bychom nyní v zisku.

Proto je zapotřebí si ujasnit zásadní otázky:

* Výše investice
* Investiční horizont
* Míra rizika

Je samozřejmě důležité vědět kolik chci investovat a jestli si takovou částku můžu dovolit. Klíčová je otázka investičního horizontu; člověk si musí ujasnit, jak dlouho bude ochotný investovanou sumu postrádat. Stejně tak důležité je vědět, jak velké riziko jsme schopni akceptovat, abychom pak při nenadálých výkyvech na trhu nebyli překvapení.
Kouzlo pravidelného investování

Pokud nemáme k dispozici potřebou jednorázovou sumu pro investici do podílových fondů, neznamená to žádnou katastrofu. Je tu možnost tzv. pravidelného investování. Jedná se o to, že pravidelně (zpravidla každý měsíc) investujete malou částku (řekněme 500 nebo 1000 Kč; 500 Kč je většinou minimum). To kouzlo pak spočívá v tom, že v období velkého růstu na trzích jsou za peníze, které svěříte fondu, nakoupeny podílové listy, které mají v tu chvíli vetší hodnotu a tudíž jich nakoupíte méně (i když dráže). V dalším období zase naopak ceny na trzích klesají a vy za stejnou sumu, kterou pravidelně investujete, nakoupíte více těchto aktuálně levnějších podílových listů. Když se pak v dlouhodobějším horizontu několika let tyto cykly střídají, hodnota vašich aktiv postupně roste. Je to tím, že nakupujete více levnějších podílových listů než těch dražších.

Na výše uvedeném grafu můžeme vidět, jak se vyvíjela hodnota investice 50 pravidelných částek ve výši 2000 Kč do Fondu nové ekonomiky a vývoj ceny podílového listu tohoto fondu. Je vidět, že i přes kolísání hodnoty podílového listu, pravidelná investice představuje stabilní růst a zisk.
Jak začít investovat do fondů?

Především je zapotřebí sjednat smlouvu s příslušným podílovým fondem, resp. investiční společností, která tento fond spravuje. Podílový fond není samostatnou právnickou osobou. Majetek v podílovém fondu je společným majetkem majitelů podílových listů a je svěřen investiční společnosti do obhospodařování.

Za vaše finanční prostředky, které jste se rozhodli investovat, vám pak po jejich připsání na příslušný účet budou ve Středisku cenných papírů připsány na váš majetkový účet podílové listy v případě obvyklé zaknihované (dematerializované) podoby, popř. vám bude doručen fyzicky v případě papírové (listinné) podoby.
Zvolte si správnou strategii

Podle investičního zaměření existuje mnoho druhů podílových fondů. Zaleží na tom, kam který fond investuje, resp. jaké je jeho podkladové aktivum. Z tohoto hlediska rozlišujeme několik druhů podílových fondů:

* Fondy peněžního trhu
* Akciové fondy
* Zajištěné fondy
* Smíšené fondy
* Dluhopisové fondy
* Fondy fondů

Zdroj: Finanční noviny
 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy