Úvodní stránka>

Jak vysoký budete mít státní důchod?

Jak vysoký budete mít státní důchod?

Petr Gola | 22.1.2010 00:00 | Penze
Podmínky pro výpočet státního starobního důchodu se každý rok mění. Jak vysoký důchod budou mít žadatelé o důchod v letošním roce? O kolik klesne životní úroveň občanovi s podprůměrnou, průměrnou a nadprůměrnou mzdou? Proč se na státní důchod nespoléhat?
Při výpočtu státního důchodu v Česku platí několik pravidel:
· Čím vyšší máte příjem, tím nižší je poměr výsledného důchodu k vaší čisté mzdě dosahované před odchodem do důchodu.
· Počet let pojištění hraje při výpočtu důchodu velkou váhu. Nižší počet let pojištění značně snižuje výslednou penzi.
· Občanům s průměrnou a nadprůměrnou mzdou odchodem do důchodu značně klesá jejich životní standard.
Proč se zvyšuje úloha vlastního spoření?
Být důchodcem a žít pouze za státní penzi bude v budoucnu výrazně těžší než dnes. Zahrnout finanční zabezpečení na penzi by měl v Česku každý třicátník. Tak je to alespoň běžné ve vyspělých zemích světa. Měsíční úložka ve výši 500 Kč na penzijní připojištění však rozhodně nestačí. Proč myslet na penzi již ve třiceti?
· Státní penze bude neustále klesat. Současný stav je finančně neudržitelný. Žadatel o důchod v letošním roce s příjmem 28 tisíc Kč měsíčně a 38 roky pojištění bude mít důchod přibližně ve výši 11 033 Kč. Jeho čistá mzda před odchodem do důchodu byla 21 350 Kč. Životní úroveň tak klesá o polovinu. V budoucnu bude tento rozdíl ještě větší. Jedním z důvodů pro zvětšování rozdílu je i nezapočítání doby studia jako náhradní doby pojištění. Např. letošní 18letý středoškolák, který ukončí studium na vysoké škole ve 24 letech, bude mít dobu pojištění nižší o 6 let než jeho o šest let starší bratr. V budoucnu se okruh náhradních doba pojištění ještě sníží (např. nebude se pravděpodobně započítávat doba v evidenci na úřadu práce).
· Dostatečné finanční zabezpečení nám umožní nesnižovat příliš svůj životní standard. Tj. nemuset se např. stěhovat do menšího bytu s nižšími náklady na bydlení, prodat auto… Ale naopak moci v prvních letech důchodu cestovat a věnovat se koníčkům, na které jsme neměli dříve čas.
· Důchodový věk je již nyní pro dnešní čtyřicátníky 65 let. Stejně jako v západní Evropě. Mnoho občanů však v tomto věku nebude moci pracovat (nenajdou práci, zdravotní stav jim to nedovolí…). V západní Evropě odchází řada penzistů do důchodu těsně po šedesátce, protože mají vlastní úspory. Penzisté, kteří ve světě odchází do důchodu v šedesáti, se v průměru dožívají o několik let vyššího věku než občané, kteří odejdou do důchodu v 65 letech.
· Výdaje na zdravotní péči na jednoho Čecha neustále rostou. Rychleji než se reálně zvyšuje průměrná mzda. V budoucnu se bude zvyšovat míra spoluúčasti na úroveň běžnou v západní Evropě. Finance tak budou často rozhodovat, jaké léky či lékařskou péči si budeme moci dovolit.
Postup výpočtu důchodu v roce 2010
Ukázkově si vypočítáme penzi žadatele o důchod, který pobíral ve všech letech průměrnou mzdu. Průměrná mzda za rok 2009 bude cca 23 000 Kč. V předcházejících letech až do roku 1986 průměrnou měsíční mzdu žadatele přepočítáme tak, aby při vynásobení příslušným koeficientem (stanovených zákonem) byl přepočtený roční příjem stejný jako v roce 2009, tj. 276 tisíc Kč (23 000 * 12 měsíců). Pro zjednodušení budeme počítat, že občan neměl za celou roky žádné vyloučené doby (např. nebyl nemocný). Nemocnost nemá na výpočet důchodu vliv, protože nemocenská se nepočítá do ročního příjmu pro výpočet důchodu a současně se o dobu nemoci krátí počet dní. Tím dochází k eliminaci doby nemoci na výši důchodu.
Počet let pojištění budeme počítat 45 (sazba 1,5 % za každý rok).
Rok                 Průměrný měsíční příjem                              Koeficient                         Přepočtený roční příjem
1986                     2 875 Kč                                                    7,9988                                    276 000 Kč
1987                     2 936 Kč                                                    7,8349                                    276 000 Kč
1988                     3 003 Kč                                                    7,6602                                    276 000 Kč
1989                     3 075 Kč                                                    7,4790                                    276 000 Kč
1990                     3 188 Kč                                                    7,2150                                    276 000 Kč
1991                     3 679 Kč                                                    6,2522                                    276 000 Kč
1992                     4 505 Kč                                                    5,1052                                    276 000 Kč
1993                     5 643 Kč                                                    4,0757                                    276 000 Kč
1994                     6 690 Kč                                                    3,4380                                    276 000 Kč
1995                     7 928 Kč                                                    2,9012                                    276 000 Kč
1996                     9 387 Kč                                                    2,4502                                    276 000 Kč
1997                   10 376 Kč                                                    2,2166                                    276 000 Kč
1998                   11 343 Kč                                                    2,0276                                    276 000 Kč
1999                   12 277 Kč                                                    1,8734                                    276 000 Kč
2000                   13 087 Kč                                                    1,7575                                    276 000 Kč
2001                   14 203 Kč                                                    1,6194                                    276 000 Kč
2002                   15 242 Kč                                                    1,5090                                    276 000 Kč
2003                   16 268 Kč                                                    1,4138                                    276 000 Kč
2004                   17 348 Kč                                                    1,3258                                    276 000 Kč
2005                   18 247 Kč                                                    1,2605                                    276 000 Kč
2006                   19 450 Kč                                                    1,1825                                    276 000 Kč
2007                   20 884 Kč                                                    1,1013                                    276 000 Kč
2008                   22 584 Kč                                                    1,0184                                    276 000 Kč
2009                   23 000 Kč                                                    1,0000                                    276 000 Kč
celkem x x 6 624 000 Kč
· Osobní vyměřovací základ = (6 624 000 Kč / 8 766) * 30,4167 = 22 984 Kč
· Redukce do 10 500 Kč (100 %) = 10 500 Kč
· Redukce od 10 501 Kč do 27 000 Kč (30 %) = 3 745 Kč
· Redukce nad 27 000 Kč (10 %) = 0 Kč
· Redukovaný osobní vyměřovací základ = 14 246 Kč (10 500 Kč + 3 745 Kč + 0 Kč)
· Základní výměra důchodu = 2 170 Kč
· Procentní výměra za odpracované roky = 45 let * 1,5 % = 68 %
· Procentní výměra důchodu = 9 617 Kč (14 246 Kč ∙ 68 %)
· Měsíční důchod celkem = 11 787 Kč (2 170 Kč + 9 617 Kč)
Měsíční státní penze žadatele o důchod v letošním roce, který celý život pobíral přibližně průměrnou mzdu, bude činit 11 787 Kč.
 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy