Úvodní stránka>Pohledávky>Advokátní služby>Řízení před soudy>

Řížení před rozhodčími soudy anebo rozhodciRozhodčí řízení se vyznačuje obvykle větší rychlostí a menší formálností ve srování se řízením před soudy. Právní úprava rozhodčího řízení má tradici. Rozhodčí nález má stejné účinky jako pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, tj. může být proveden výkon takovéhoto rozhodnutí exekutory nebo soudními vykonavateli.
Rozhodčí řízení v České republice je alternativním a stále používanějším způsobem rozhodování sporů na základě zákona č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.
Rozhodčí doložku je vhodné učinit součástí uzavírané smlouvy, jako jedno z jejích ujednání (ustanovení). Nejobvyklejší zařazení rozhodčí doložky je její sjednání v rámci závěrečných ustanovení příslušné smlouvy. Právní praxe připouští rovněž možnost sjednání rozhodčí doložky v obchodních podmínkách, které smluvní strany učiní součástí dané "hlavní" smlouvy.
Spory v rozhodčím řízení závazně rozhodují rozhodci - arbitři, kteří jsou k tomu stranami sporu povoláni. Pravomocné rozhodnutí arbitra - tzv. rozhodčí nález - je způsobilý k okamžité exekuci ihned po jeho doručení stranám sporu. Rozhodčí nález má tak v důsledku stejné účinky jako pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, tj. může být proveden výkon takovéhoto rozhodnutí exekutory nebo soudními vykonavateli.
Po konzultaci s klientem doporučíme vhodný rozhodčí soud nebo rozhodce a případně zajistíme i sepis řádné rozhodčí doložky nebo rozhodčí smlouvy.
Kromě stáleho Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární Komoře ČR, existuje v ČR řada rozhodčích společností, které jsou oprávněy rozhodovat spory ze smluv a jiných závazkových vztahů, pakliže se na jejich příslušnosti obě strany dohodnou.

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy