Úvodní stránka>Pohledávky>Advokátní služby>Odkup pohledávek>

Odkup pohledávek


Pro klienty, kteří nejsou ochotni investovat nutné soudní poplatky, podstoupit proces vymáhání pohledávek v řízení před soudem nebo jiným orgánem, čekat na pravomocné rozhodnutí a následně pak pohledávku ještě vymáhat v exekučním řízení, je vhodnou variantou řešení prodej pohledávky. Zprostředkujeme prodej na burze pohledávek, najdeme vhodného kupce a vyřídíme obchodní transakce se zájemcem o koupi.
Doporučíme Vám nejvýhodnější cenu při prodeji pohledávek. Spolupracujeme s celou řadou dalších společností, které se odkupem pohledávek zabývají, a na základě jejich nabídek Vám doporučíme nejvýhodnější řešení.
Prodejem pohledávky se zbavíte administrativy a přenesete zodpovědnost na jiný subjekt, který se bude snažit proměnit své vložené prostředky v aktiva.
Přímý prodej pohledávek je realizován na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Cena, splatnost a ostatní podmínky smlouvy jsou závislé na každém konkrétním případu.

Odkupu pohledávky předchází její ocenění, které zahrnuje:

  •  analýzu vzniku pohledávky
  •  zhodnocení bonity pohledávky a případných zajišťovacích instrumentů
  •  prostudování související dokumentace
  •  posouzení důvodu nezaplacení
  • zhodnocení podnikatelské historie dlužníka a jeho současné finanční situace

Neodkupujeme pohledávky patřící do jedné z následujících skupin:

  •  pohledávky dlužníků v konkurzu
  • pohledávky vůči dlužníkům v likvidaci
  • pohledávky s příznaky tzv. „bílých koní”
  • pohledávky s exekučním titulem vůči dlužníkům, u kterých byla exekuce neúspěšná

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy