Úvodní stránka>Pohledávky>Advokátní služby>Mimosoudní inkaso>

Mimosoudní inkaso

Mimosoudní inkaso - je efektivní řešení pohledávky. Je to cesta nejméně nákladná a často nejúčinnější. Včasné řešení pohledávek výrazně zlepší vaše cash-flow.

Máte-li větší počet pohledávek, svěřte nám na základě uzavřené mandátní smlouvy průměrně 50 případů měsíčně, nabídneme Vám samostatnou zvýhodněnou službu „správa pohledávek".

Mimosoudní inkaso pohledávek převezmeme bez ohledu na jejich výši a momentální stav. Postupujeme podle individuálního plánu na základě rozboru pohledávek. Uzavřením zastupitelské smlouvy nás pověříte vymáháním pohledávky.

Výhodou našich inkasních operátorů je znalost právnických souvislostí týkajících se pohledávek. Také se nám často podaří zjistit důležité informace o dlužníkovi, které se z běžných zdrojů nedaří dohledat.

Postupujeme vždy v souladu s právním řádem České republiky. Naši inkasní specialisté používají tyto metody:

  • písemné odstupňované upomínání
  •  telefonické jednání a urgence
  • osobní jednání s dlužníkem
  • zanesení dlužníka do registru dlužníků

Do 24 hodin od převzetí pohledávky zašleme Vašemu zákazníkovi první upomínku a v dalších přesně nastavených intervalech jej budou osobně kontaktovat naši inkasní specialisté.

Naším cílem je úhrada pohledávky. Není-li Váš zákazník schopen uhradit svůj závazek najednou, sjednáme reálný splátkový kalendář a budeme sledovat úhrady jednotlivých splátek. Provádíme zajištění pohledávky směnkou, uznáním závazku, zápisem s přímou exekuční vykonatelností, hledáme možnost zápočtu pohledávek, dohody o nepeněžitém plnění nebo přímého zájemce o pohledávku, nabídneme vám odkoupení pohledávky apod.

V případě nutnosti Vaše pohledávky včas a správně přihlásíme do konkurzního řízení tak, aby nedocházelo k popření pohledávky, jejímu vyřazení z konkurzní podstaty a nemožnosti tuto pohledávku daňově zvýhodnit ve vašem účetnictví. V rámci mimosoudního inkasa informujeme dlužníky o možnosti podání návrhu na konkurz z důvodu předlužení společnosti. Zároveň, dochází-li k porušení zákona, podáváme podnět orgánům v trestném řízení.

Během mimosoudního řízení pracujeme na základě mandátní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení § 566 a následujících Obchodního zákoníku a plné moci, které se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. K účinnému postupu potřebujeme kopie všech dokumentů, které dokládají existenci pohledávky (např. faktury, objednávky, případně uznání dluhu...).
 

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy